MatematykaJęzyk angielskiJęzyk polskiChemiaFizykaJęzyk niemieckiGeografiaHistoriaBiologiaPrzedmioty zawodowe

Kursy błyskawicze

 

Matematyka

"Podstawy matematyki" 1-2 klasa gimnazjum

Najważniejsze tematy: liczby i zbiory, potęgi i pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, nierówności i układy równań pierwszego stopnia.
Po ukończeniu tego kursu tematycznego Państwa dziecko powinno odświeżyć i utrwalić sobie podstawy matematyki.

"Podstawy matematyki" 1-2 klasa liceum

Najważniejsze tematy: wyrażenia algebraiczne, układy równań i nierówności, funkcje, trygonometria.
Po ukończeniu tego kursu tematycznego Państwa dziecko powinno odświeżyć i utrwalić sobie podstawy matematyki.
   
Język angielski

"Gramatyka angielska" 1-2 klasa gimnazjum


Najważniejsze tematy: czasy, tryb rozkazujący, czasowniki modalne, czasowniki z to i -ing, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, zaimki
Po ukończeniu tego kursu tematycznego Państwa dziecko powinno opanować/odświeżyć sobie podstawy gramatyki angielskiej, umieć tworzyć poprawne gramatycznie zdania, prawidłowo stosować czasy gramatyczne i poznane słownictwo.

"Gramatyka angielska" 1-2 klasa liceum

Najważniejsze tematy: czasy, czasowniki modalne, przymiotniki i przysłówki, zdania warunkowe, względne, mowa zależna i strona bierna
Po ukończeniu tego kursu tematycznego Państwa dziecko powinno opanować/odświeżyć sobie podstawy gramatyki angielskiej, umieć tworzyć poprawne gramatycznie zdania, prawidłowo stosować czasy gramatyczne i poznane słownictwo.

Język polski

"Gramatyka i ortografia języka polskiego" szkoła podstawowa i gimnazjum


Najważniejsze tematy: części mowy i części zdania; rodzaje zdań; podstawowe zasady ortografii; zasady interpunkcji; rodzaje błędów językowych, poprawność językowa; podsumowanie wiadomości.
Po ukończeniu tego kursu tematycznego Państwa dziecko powinno powtórzyć i utrwalić sobie podstawy gramatyki i ortografii polskiej.

"Język polski praca z tekstem" gimnazjum i liceum

Najważniejsze tematy: ćwiczenia czytania ze zrozumieniem; teoria literatury; analiza i interpretacja tekstu prozatorskiego i poetyckiego, arkusze czytania ze zrozumieniem
Po ukończeniu tego kursu tematycznego Państwa dziecko powinno wyćwiczyć czytanie ze zrozumieniem i interpretację tekstu.

Więcej informacji o kursach błyskawicznych uzyskają Państwo kontaktując się z jednym z naszych centrów poniżej.

telefon dyżurny042/209 35 79
Formularz kontaktowy
Zapisz się do naszego newslettera: