MatematykaJęzyk angielskiJęzyk polskiChemiaFizykaJęzyk niemieckiGeografiaHistoriaBiologiaPrzedmioty zawodowe

Geografia

 

Platu Korepetycje oferuje uczniom korepetycje z geografii, której edukacja zaczyna się już na poziomie szkoły podstawowej.

Geografia zajmuje się strukturą przestrzenną i ewolucją powierzchni Ziemi. Chodzi zarówno o jej cechy fizyczne jak i o Ziemię jako miejsce i przestrzeń życia człowieka. Geografia próbuje opisać, w jaki sposób przestrzeń geograficzna i procesy zachodzące na skorupie ziemskiej wpływają na ludzkość. Znajomość najważniejszych zagadnień geograficznych jest niezbędna, aby w zglobalizowanej rzeczywistości odpowiedzialnie obchodzić się z zasobami naszej planety.  

Korepetytorzy Platu Korepetycje pomogą uczniom wykonywać obliczenia geograficzne, nauczą odpowiedniego korzystania z mapy, wykształcą umiejętności łączenia geografii z innymi dziedzinami nauk przyrodniczych.

Przykładowe zagadnienia z geografii, jakie uczniowie przerabiają w Platu Korepetycje:

  • państwa  i krainy geograficzne (kraje, stolice, przebieg rzek, położenie pustyń, gór, itp.)
  • podstawowe cechy Ziemi
  • ważne pojęcia geograficzne (klimat, skały, wody, gleby),
  • geografia społeczna (ludność, typy osiedli, relacje ekonomiczne, rolnictwo, leśnictwo, górnictwo, przemysł).

Oprócz korepetycji oferujemy również kursy przygotowujące do matury oraz kursy przygotowujące do egzaminów poprawkowych.

Platu Korepetycje oferuje: 

  • zakres materiału od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż po zajęcia dla studentów
  • nadrabianie zaległości
  • utrwalenie zdobytej wcześniej wiedzy
  • pomoc w bieżącym materiale
  • przygotowywanie do klasówek i sprawdzianów
  • pomoc w odrabianiu lekcji

Warszawa
Izabela Ostrowska

ul. Jaworzyńska 11/7
00-634 Warszawa

tel. 728810600

e-mail: warszawa.jaworzynska@platu.pl

telefon dyżurny728810600
Formularz kontaktowy
Zapisz się do naszego newslettera: